Tempahan

Di bawah adalah maklumat yang kami perlukan dari pelanggan baru untuk membuka ‘Rekod Pelanggan’, bagi memudahkan urusan kali kedua dan seterusnya.

Maklumat diri ini penting bagi pelanggan yang baru pertama kali berurusan dengan PSS 1109 AUTO.

Whatsapp kami untuk dapatkan borang ini untuk memudahkan anda mengisi maklumat tempahan.


Detail Pemandu:

  • Nama Penuh:
  • Nombor IC:
  • Nombor Tel:

Detail Rujukan Kecemasan:

  • Nama Penuh:
  • Nombor IC:
  • No. Tel:

Alamat Penuh (Tempat tinggal):

Tarikh & Masa Ambil : 12 Oktober 2018 / 9AM (Contoh)

Tarikh & Masa Pulang : Bahagian ini PENTING untuk menentukan harga sewaan.

Jenis Kereta :

Negeri Kegunaan Kereta: (Untuk tujuan assist jika berlaku breakdown)


ATAU….

Jika anda masih ada sebarang pertanyaan berkenaan sewa kereta dengan kami, WHATSAPP saja kami untuk direct deal. Segala maklumat tentang sewa kereta akan diberikan untuk rujukan sebelum tuan puan isi borang tempahan.